Kurikulum

Sijil Pengiktirafan Pegawai SPSK
TAHNIAH DIATAS PENGIKTIRAFAN PELANTIKAN SEBAGAI PEGAWAI SPSK 2012


PN. FATIMAH BT. EMBONG
PENGERUSI WAKIL PENGURUSAN (WP)
 • Mempengerusikan Mesyuarat Jawatankuasa Pertugas Kualiti.
 • Menjalankan tugas-tugas Wakil Pengurusan.
 • Menjadi Penasihat Teknikal berkaitan SPK yang diamalkan di Jabatan.
 •  Memberi pandangan dan cadangan ke atas proses penambahbaikan SPK.


PN. AZURA BT. SHAHARUDDIN
TIMBALAN PENGERUSI / TIMBALAN WAKIL PENGURUSAN (TWP)
 • Mempengerusikan Mesyuarat Jawatankuasa Petugas Kualiti semasa ketiadaan pengerusi.
 • Menjadi Penasihat Teknikal berkaitan SPK yang diamalkan di Jabatan.
 • Memberi pandangan dan cadangan ke atas proses penambahbaikan SPK.


PN. SAWIAH BT. MAT NOR
PENGURUS KUALITI
 • Mempengerusiakn Mesyuarat Jawatankuasa Petugas Kualiti semasa ketiadaan Pengerusi dan Timbalan Pengerusi.
 • Melaporkan prestasi pelaksanaan sistem pengurusan kualiti kepada wakil pengurusan.
 • Menyelaras proram/aktiviti Pasukan Petugas Kualiti.


PN. SITI HAJARIAH BT. TAMYED
PENGURUS PEROLEHAN
 • Memastikan proses perolehan barangan dan perkhidmatan.
 • Dilaksanakan mengikut Prosedur Perolehan yang diwujudkan.
 • Menyenggara rekod-rekod perolehan dn pelupusan.PN. MOHAZNI YANTI BT.
MOHD HAMBALI
PENGURUS SUMBER KEWANGAN
 • Memantau dan memastikan pengurusan kewangan di Jabatan mengikut SPK.
 • Menasihati Pasukan Petugas Kualiti berkaitan pengurusan kewangan.
 • Membantu Pasukan Petugas Kualiti dalam hal berkaitan kewangan.PN. LOTFIAH BT. ABD. RAHMAN
KETUA JURU AUDIT DALAMAN (SETIAUSAHA)
 • Menguruskan Mesyuarat Pasukan Ptugas Kualiti.
 • Memantau pengurusan jabatan berjalan mengikut Sistem Pengurusan Kualiti (SPK).
 • Mensihatkan Wakil Pengurusan berkaitan SPK yang diamalkan di Jabtan.
PN. JAMALIAH BT. OSMAN
PENGURUS SUMBER MANUSIA
 • Merancang dan menyelaras kursus-kursus untuk kempetensi staf.
 • menyediakan laporan prestasi dan keberkesanan kursus kepada pihak pengurus latihan.
 • Menyenggara rekod-rekod latihan staf.
PN. NORRITAH BT. AHMAD
PENGURUS ADUAN & MAKLUM BALAS PELANGGAN
 • Mengambil indakan ke atas aduan dan maklum balas pelanggan.
 • Melaporkan status aduan dan maklum balas pelanggan kepada pihak pengurusan atasan.
 • Merancang dan menyediakan kertas cadangan untuk meningkatkan kualiti khidmat pelanggan.


PN. RUSHITA BT. HASHIM
PENGURUS AUDIT DALAMAN
 • Menjalankan tugas Ketua Juruaudit Dalaman untuk jabatan dan Bahagian Sekolah (KPM).
 • Menyediakan takwim / perancangan audit dalaman.
 • Memantau dan memastikan proses audit dalaman yang dijalankan memenuhi kehendak SPK.
 • Menyelaraskankursus-kursus Juruaudit Dalaman.


EN. HASMI B. ALI
PENGURUS TUGAS-TUGAS KHAS
 • Menjadi urus setia dan penyelaras program khas kualiti.
 • Menjalankan tugas sebagai pegawai penghubung dengan agensi.
 • Membantu tugas Wakil Pengurusan dan Pengurus Kualiti. (Baiah, SKPM, undang-undang sekolah)EN. FATRUR RAZI B. A. WAHAB
PENGURUS PENYELENGGARAAN
 • Memastikan semua peralatan dan khidmat penyelenggaraan mematuhi Prosedur Penyelenggaraan yang diwujudkan.
 • Menyenggara rekod-rekod penyelenggaraan.
 • Memantau dan memastikan penyelenggaraan dijalankan mengikut jadual yang ditetapkan.
 • Mengambil tindakan ke atas aduan kerosakan.

No comments:

Post a Comment